room

Giải pháp Wifi Marketing cho doanh nghiệp

TẦM NHÌN

Được định hướng phát triển với một khát vọng đầu tư, chiến lược bền vững. Công ty Cổ Phần công nghệ WiAds đang phấn đầu trở thành công ty cung cấp giải pháp về Wifi Marketing cho các doanh nghiệp của Việt Nam và tầm cỡ quốc tế.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường

Cung cấp một môi trường quảng cáo cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất. Ngoài chất lượng vượt trội của các sản phẩm và dịch vụ thì bao gồm trong đó là những thông điệp văn hóa để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác

Để nâng cao tinh thần hợp tác – phát triển, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu trở thành “Người đồng hành số 1” với các đối tác và cổ đông, tiền đề để tạo ra giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho cổ đông, đối tác của WiAds

Đối với nhân viên

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện để nhân viên có thu nhập cao và cơ hội phát triển bình đẳng cho tất cả các cấp bậc.

Đối với xã hội

Hài hòa giữ lợi ích của xã hội và công ty, đóng góp lợi ích thích cực vào các hoạt động hướng về công đồng và chứng tỏ ý thức của một tổ chức tự hào dân tộc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Tin Tưởng – Trách Nhiệm – Kiến Thức – Tốc Độ – Chất Lượng – Nhân Văn”

Tin Tưởng

Xem giá trị của sự Tin Tưởng đồng nghĩa với việc bảo vệ danh dự, niềm tự hào của tổ chức, chúng tôi luôn luôn chuẩn bị tốt cho mọi công việc và sự nỗ lực tối đa để giữ cam kết của mình.

Trách Nhiệm

Tránh Nhiệm là nền tảng để nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cũng như việc duy trì đạo đức, luôn cam kết một chính sách với trung tâm là khách hàng của chúng tôi.

Kiến Thức

Đánh giá cao sự sáng tạo được xem như sức sống và đòn bẩy của sự phát triển. Luôn ủng hộ xây dựng một môi trường “Học Tập Kinh Doanh”.

Tốc Độ

Để thiết lập các nguyên tắc “Tốc Độ và hiệu quả trong mọi hoạt động” chúng tôi luôn thực hành nguyên tắc “Nhanh chóng quyết định – nhanh chóng đầu tư – nhanh chóng thực hiện – nhanh chóng thích ứng”.

Chất Lượng

Theo đuổi mục tiêu “Chất Lượng nhân viên/sản phẩm/dịch vụ/cuộc sống/xã hội”.

Nhân Văn

Để phát triển mới quan hệ với tinh thần Nhân Đạo thì thái độ hành xử của nhân viên là tài sản quý giá nhất để xây dựng một môi trường làm việc công bằng, trung thực và đoàn kết.